اطلاعیه شماره 10

اعلام نتایج آزمون جذب نیرو(مرحله اول)

 

با توجه به برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مردادماه، نتایج مرحله اول جذب در تاریخ جمعه 28 شهریور 1399 در سایت salcoexam.ir  اعلام می شود (منو دریافت نتایج اولیه آزمون). اعلام نتایج آزمون بصورت چند مرحله ایست و در مراحل بعدی که مطابق برنامه راه اندازی بخش های دیگر کارخانه انجام خواهد شد، به ترتیب بر اساس نتایج آزمون برگزار شده به مصاحبه دعوت خواهید شد. پذیرش نهایی و دعوت بکار مستلزم پذیرش در مصاحبه تخصصی و همچنین آزمونها و مصاحبه های سلامت روانی و جسمانی می باشد. لازم به ذکر است شرایط و زمان مراحل بعدی جذب از طریق سایت salcocompany.com  و salcoexam.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

زمانبندی آزمونفرایند

تاریخ

ثبت نام

پایان پذیرفته است

توزیع کارت

ساعت 10 پنجشنبه 99/05/16  تا ساعت 24 روز شنبه 99/05/18 

برگزاری آزمون

پنجشنبه 99/05/23 و

جمعه  99/05/24