ردیف مقطع رشته تحصیلی عنوان شغل حداقل و حداکثر سابقه کار (موثر در حداکثر سن و دارای امتیاز در مصاحبه حضوری) حداکثر سن شرایط احراز
1 کــاردانــی آتش نشانی
امداد و نجات
آتشنشان * 1 تا 5 سال سابقه مرتبط 30 سال قدرت جسمانی بالا و سلامتی کامل اعضا بدن ،گذراندن آزمون های عملی
انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت غیر پزشکی
ماشین ابزار تراشکار - فلزکار 1 تا 5 سال سابقه مرتبط 30 سال آشنایی با فرآیندهای ماشین کاری در خصوص تراشکار - فلزکار
تکنولوژی جوش و رشته های مرتبط جوشکار 1 تا 5 سال سابقه مرتبط 30 سال دارای گواهینامه جوش کاری، برق و آرگون در خصوص جوشکار
مکانیک تکنسین مکانیک ترجیحاً 1 تا 5 سال سابقه مرتبط 30 سال آشنا با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات و قطعات، دارای توانایی تهیه مدارک و مشخصات فنی قطعات و تجهیزات، آشنا با مدارک و نقشه های فنی ماشین آلات و تجهیزات، آشنا با روش های ساخت قطعات، دارای توانایی خواندن متون انگلیسی
آشنا به نقشه کشی فنی، گواهینامه AutoCad / ICDL
تعمیرکار خودرو 1 تا 5 سال سابقه مرتبط 30 سال توانایی انجام تعمیرات خودرو
2 کـــارشنـــاســـی و کـــارشنـــاســـی ارشـــد امداد
پرستاری
پزشکیار - بهیار - پرستار ترجیحاً 1 تا 3 سال سابقه کار مرتبط 32 سال

- ایمنی و بهداشت صنعتی / HSE
- محیط زیست
- بهداشت محیط / حرفه ای
1- بازرس ایمنی
2- کارشناس حفاظت فنی ایمنی
3- کارشناس ایمنی
4- کارشناس آتشنشانی
5- کارشناس محیط زیست
6- کارشناس بهداشت محیط
7- کارشناس بهداشت حرفه ای
ترجیحاً 1 تا 3 سال سابقه کار مرتبط 32 سال گواهینامه ICDL جهت کلیه رشته ها
مدیریت (کلیه گرایش ها) 1- کارشناس اداری
2- کارشناس منابع انسانی
3- کارشناس آموزش
4- کارشناس بازرگانی
1 تا 3 سال سابقه کار مرتبط 32 سال - آشنا به قوانین اداری و کارگزینی
-آشنا به قانون کار
- گواهینامه ICDL
- ترجیحاً آشنا به نرم افزارهای کنترل تردد و حضور و غیاب
کتابداری کارشناس کنترل مدارک و آرشیو فنی 1 تا 3 سال سابقه کار مرتبط 32 سال آشنایی با اصول پایه مهندسی، آشنا با مبانی و استاندارد های کنترل مدارک، آشنا با نرم افزارهای مرتبط
حقوق 1- کارشناس امور قراردادها
2- کارشناس امور حقوقی
1 تا 3 سال سابقه کار مرتبط 32 سال
حسابداری 1- کارشناس حسابداری انبار سایت
2- کارشناس حسابداری اموال سایت
3- کارشناس بهای تمام شده سایت
4- کارشناس بودجه و گزارشات سایت
5- کارشناس حسابداری قراردادها سایت
6- کارشناس حسابداری مالی و ممیز اسناد سایت
7- کارشناس حسابداری فروش سایت
8- کارشناس حسابداری صنعتی سایت
9- کارشناس انبار
2 سال سابقه مرتبط 32 سال گواهینامه ICDL-حسابداری صنعتی - حسابداری مالی - حسابداری قرادادها - استاندارد های حسابداری حقوق و دستمزد - قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی - آشنایی با نرم افزار های مالی و حسابداری ترجیحاً همکاران سیستم
برق کارشناس برق
کارشناس اتوماسیون
کارشناس تعمیرات ابزار دقیق و اتوماسیون
کارشناس ابزار دقیق
ترجیحاً 1 تا 3 سال سابقه مرتبط 32 سال تسلط بر استفاده از مدارک و نقشه های اتوماسیون و ابزار دقیق و توانایی تهیه آنها
تجربه کار با PLC, SCADA, HMI
تجربه کار با ابزاردقیق و ترانسمیترها
نرم افزارهای Step 7 ، TIA و Win CC
آشنا با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات و قطعات
دارای توانایی تهیه مدارک و مشخصات فنی قطعات و تجهیزات
دارای توانایی مکالمه و نامه نگاری به زبان انگلیسی
گواهینامه AutoCad / ICDL
مکانیک کارشناس مکانیک 2 تا 5 سال سابقه کار در کارخانه های صنایع معدنی، یا بهره برداری و تعمیر و نگهداری 32 سال آشنا با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات و قطعات
دارای توانایی تهیه مدارک و مشخصات فنی قطعات و تجهیزات
آشنا با مدارک و نقشه های فنی ماشین آلات و تجهیزات
آشنا با روش های ساخت قطعات
دارای توانایی مکالمه و نامه نگاری به زبان انگلیسی
گواهینامه AutoCad / ICDL
مهندسی صنایع کارشناس برنامه ریزی و کنترل مواد 2 تا 5 سال سابقه کار در زمینه مدیریت برنامه ریزی تولید، کنترل مواد و انبار 32 سال آشنا به مسائل انبار و انبارداری
دارا بودن سابقه کار در زمینه مدیریت برنامه ریزی تولید
دارای توانایی مکالمه و نامه نگاری به زبان انگلیسی
گواهینامه ICDL و نرم افزار های کنترل پروژه

جدول مشاغل مربوط به کلیه رشته های
ردیف مقطع رشته تحصیلی عنوان شغل حداقل و حداکثر سابقه کار (موثر در حداکثر سن و دارای امتیاز در مصاحبه حضوری) حداکثر سن شرایط احراز
1 دیپلم کلیه رشته ها تدارکات(کارپرداز خرید)
نگهبان
ترابری (ترانسپورت)
ترجیحاً 2 تا 5 سال سابقه مرتبط 28 سال دارا بودن گواهینامه رانندگی
خدماتی (آبدارچی / نظافتچی) _ 28 سال
راننده ماشین آتشنشانی * ترجیحاً 2 تا 5 سال سابقه مرتبط 28 سال گذراندن دوره های آتشنشانی، گواهینامه رانندگی پایه یک یا دو
انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت غیر پزشکی
راننده پایه یک ترجیحاً 2 تا 5 سال سابقه مرتبط 28 سال دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک
راننده لیفتراک ترجیحاً 2 تا 5 سال سابقه مرتبط 28سال دارا بودن گواهینامه ویژه لیفتراک
کارگر تولید * _ 34 سال قدرت جسمانی بالا و سلامتی کامل اعضا بدن
انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت غیر پزشکی
2 فوق دیپلم - لیسانس کلیه رشته ها 1- کارشناس کنترل کالا حفاظت فیزیکی
2- کارشناس حفاظت الکترونیک
3- سر شیفت و افسر گشت حفاظت فیزیکی
4- کارشناس پشتیبانی
5-کارشناس خدمات عمومی
6- هتلدار
ترجیحاً 2 تا 4 سال سابقه مرتبط 32 سال گواهینامه ICDL
توانایی نیاز سنجی و تجهیز پست ها و دژبانی ها
توانایی توزیع و سرجمع داری اموال و اقلام مرتبط با حراست
توانایی و آشنایی با مراحل و مکاتبات اداری
گذراندن دوره های مرتبط با هتلداری در خصوص عنوان شغلی هتلدار
انبار دار ترجیحاً 2 تا 4 سال سابقه مرتبط 32 سال آشنا به مفاهیم انبارداری و کنترل موجودی