اطلاعیه شماره 1 آزمون استخدامی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب


تغییر شرایط داوطلبان - اعلام تاریخ و محل برگزاری - افزایش رشته و اعلام مواد امتحانی آزمون

شرایط داوطلبان:

با توجه به درخواست های مکرر متقاضیان گرامی و به منظور ایجاد فرصت مناسب برای متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی، که در منطقه امکان اشتغال نداشته اند حداکثر سن مجاز داوطبین به شرح ذیل تغییر میابد:

تاریخ و محل برگزاری آزمون

با توجه به نزدیکی ایام راه پیمایی اربعین حسینی و بمنظور رفاه حال آن دسته از متقاضیان گرامی که قصد شرکت در این مراسم را دارند به اطلاع می رساند که تاریخ برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی در روز جمعه 98/8/10 می باشد و محل برگزاری آزمون نیز شهرستان لامرد، واقع در استان فارس می باشد .( آدرس حوزه های امتحانی همزمان با صدور کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)


افزایش رشته

رشته متالوژی در مقطع کاردانی نیز به رشته های مورد نیاز اضافه شده است.


مواد امتحانی

مواد امتحانی آزمون استخدامی به تفکیک رشته و مدرک تحصیلی در جدول زیر نمایش داده شده است.

مواد امتحانی آزمون رشته مدرک تحصیلی
اطلاعات عمومی (ضریب 1)

زبان انگلیسی عمومی(ضریب 1)

هوش و استعداد تحصیلی (ضریب 3)

ریاضیات در حد دوره اول متوسطه (ضریب 2)

ادبیات فارسی (ضریب 2)
کلیه رشته ها دیپلم
عمومی: اطلاعات عمومی(ضریب 1)- زبان انگلیسی عمومی (ضریب 3)- هوش و استعداد
تحصیلی( ضریب 3)- ادبیات فارسی (ضریب 2)

تخصصی: الکترونیک عمومی-ماشین های الکتریکی-کنترل صنعتی- مبانی سیستم های قدرت
(ضریب کلیه دروس 3)
برق کاردانی
عمومی: اطلاعات عمومی(ضریب 1)- زبان انگلیسی عمومی (ضریب 3)- هوش و استعداد
تحصیلی( ضریب 3) - ادبیات فارسی (ضریب 2)

تخصصی: ترمو دینامیک- سیالات- استاتیک- مقاومت مصالح (ضریب کلیه دروس 3)
مکانیک
عمومی: اطلاعات عمومی(ضریب 1)- زبان انگلیسی عمومی (ضریب 3)- هوش و استعداد
تحصیلی( ضریب 3) – ادبیات فارسی (ضریب 2)

تخصصی: ترمو دینامیک- سیالات- استاتیک- انتقال حرارت (ضریب کلیه دروس 3)
تاسیسات
عمومی: اطلاعات عمومی(ضریب 1)- زبان انگلیسی عمومی (ضریب 3)- هوش و استعداد
تحصیلی( ضریب 3) - ادبیات فارسی (ضریب 2)

تخصصی: شیمی عمومی- شیمی تجزیه- ترمودینامیک- اصول عملیات واحد (ضریب کلیه دروس 3)
شیمی
عمومی: اطلاعات عمومی(ضریب 1)- زبان انگلیسی عمومی (ضریب 3)- هوش و استعداد
تحصیلی( ضریب 3) - ادبیات فارسی (ضریب 2)

تخصصی: خواص فیزیکی مواد- خواص مکانیکی مواد(ضریب کلیه دروس 3)
متالوژی

همچنین با توجه درخواست های مکرر داوطلبان مبنی بر استرداد قبض الکترونیکی، از آنجایی که امکان باز پرداخت هزینه ثبت نام وجود ندارد قسمتی جهت تغییر کد ملی برای قبض الکترونیکی در سایت ایجاد گردیده و داوطلبان عزیز میتوانند در صورتی که روند ثبت نام را تکمیل نکرده باشند قبض الکترونیکی خود را به کد ملی دیگری منتقل نمایند.